top of page
  • Writer's pictureเที่ยวแปลกใหม่

หนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร?

Updated: Oct 12, 2021

ถ้าหากหนังสือเดินทางของเราสูญหายในขณะที่เราอยู่ต่างประเทศจะทำอย่างไง วันนี้ เที่ยวแปลกใหม่ มีคำตอบมาฝากครับ


“หนังสือเดินทาง” หรือ "พาสปอร์ต" เป็นที่ของสำคัญมากเวลาเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะนักเที่ยวอย่างพวกเรา เพราะมันคือเอกสารตามหลักสากลเพื่อใช้แสดงตัวตนของเราในต่างแดน ก็เหมือนต้องแสดงบัตรประจำประชาชนเวลาอยู่ไทยนั่นหละ


 

ข้อที่ 1

. ตั้งสติก่อน อย่าเพิ่งรน ค่อย ๆ หาก่อน นั่งคิดก่อนว่าครั้งสุดท้ายเห็นที่ไหน เดินกลับไปดู ไปถามร้านค้า และ ผู้คนก่อน หลาย ๆ ครั้งจะมีคนเก็บไว้ให้ถ้าทำตก หรือไม่ก็ลืมไว้ที่พักเองนั่นหละ เว้นแต่ว่าโดนขโมยกระเป๋าไปเลย

 


ข้อที่ 2


ถ้ามั่นใจว่าหายจริง ๆ ก็ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น เพื่อช่วยป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างนำหนังสือเดินของเราไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ และเป็นการขอทำเอกสารเดินทางจะต้องใช้ใบแจ้งความ อ่อ…อย่าลืมถ่ายรูปติดบัตรไปด้วย 3-4 รูปด้วยนะครับ


 


ข้อที่ 3

ติดต่อสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทย

นำใบรับแจ้งและรูปถ่าย พร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอเอกสารเดินทางใหม่ ถ้าประเทศที่ไปไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย อาจติดต่อสถานทูตที่ใกล้เคียงและขอรับคำแนะนำ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ตามลิงค์ครับ http://www.thaiembassy.org


 

ชนิดของเอกสารเดินทาง ที่ขอได้


1. หนังสือเดินทางทั่วไป ถ้าอาศัยอยู่ในประเทศนั้นเป็นเดือนจะขอทำได้ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุลจะทำการลงทะเบียนแบบออนไลน์และส่งข้อมูลกลับไปผลิตที่ประเทศไทย จากนั้นจะส่งกลับมาให้ ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ ซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวเราไม่สามารถอยู่รอได้หรอก 2. หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือเดินทางชั่วคราว มีอายุ 1 ปี ออกให้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปประเทศที่สาม อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดมาก ๆ ๆ ไม่มี machine readable bar code และเขียนด้วยลายมือ ซึ่งหากนำไปขอวีซ่า บางประเทศไม่ยอมรับ และหลายประเทศไม่ยอมให้ผู้ที่หนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าประเทศ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO) และยังอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุลด้วย เพราะฉะนั้น โอกาสที่จะได้ใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวก็น้อยมาก ๆ 3. หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) นี่หละ เอกสารยอดฮิตที่เราจะได้กัน เป็นเอกสารเดินทางให้ใช้เดินทางกลับประเทศแบบใช้ได้ครั้งเดียว เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศแล้ว เอกสารเดินทางก็จะหมดอายุการใช้งานทันที


 

ข้อมูลควรรู้ก่อนเดินทาง

เพื่อให้การติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลได้ง่าย เราควรพกเบอร์โทรศัพท์ของสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไป อย่าลืมเบอร์ Call Center กรมการกงสุล ด้วย 02-572-8442 เพราะหากต้องการขอความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างที่อยู่ต่างประเทศจะได้ติดต่อได้ง่ายขึ้นนะครับ ข้อมูลตามลิงค์นี้ http://www.thaiembassy.org


 

สุดท้ายนี้ แนะนำให้….

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน ควรแยกเก็บเงิน บัตรเครดิต และเอกสารสำคัญๆ ไว้คนละที่ โดยกระเป๋าสตางค์ที่จะใช้จ่ายเป็นประจำควรมีเงินสดติดเพียงแต่จำนวนน้อย และควรแยกหนังสือเดินทาง และ/หรือใบตรวจลงตราเก็บไว้ที่โรงแรม (และนำสำเนาเอกสารติดตัวระหว่างเดินทาง) พยายาม ดูแลหนังสือเดินทางของตัวเองให้ดีที่สุด เพราะถ้าหากทำหนังสือเดินทางสูญหายนี่กระทบกำหนดการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยแน่ ๆ และเอกสารที่จะได้ส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อเดินทางกลับไทยได้เท่านั้น สุดท้ายนี้ หวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นและขอให้เที่ยวให้ทุกนะครับ


 

📷🚖📷🚘📷🚁📷🚗📷🚐📷🛴📷🚅📷🚢📷🛩️📷🚤📷⛵📷🛥️

ถ้าชอบช่วย Like, Comment และ Share เพื่อกำลังใจทำต่อด้วยครับบบบ ขอบคุณครับบบ


#Tiewplakmai #หนังสือเดินทาง #เที่ยวแปลกใหม่ #หนังสือเดินทางหาย #passport #ไปเที่ยวกัน #กระทรวงการต่างประเทศ

0 comments

コメント


bottom of page