top of page
  • Writer's pictureเที่ยวแปลกใหม่

นอร์เทิร์นไซปรัส (Northern Cyprus) ประเทศกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ (ยัง) ไม่ใช่ประเทศ

Updated: Oct 11, 2021


Northern Cyprus

เมื่อฤดูร้อนปี 2018 ผมได้มีโอกาสไปเที่ยว #นอร์เทิร์นไซปรัส หรือ #ไซปรัสเหนือ (ชื่อทางการคือ #สาธารณรัฐตุรกีแห่งนอร์เทิร์นไซปรัส ชื่อภาษาอังกฤษ Turkish Republic of Northern #Cyprus) เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน ดินแดนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ #ไซปรัส ใน #ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวสำรวจความงดงามของมัน ทำไมนั่นเหรอ ? วันนี้ #เที่ยวแปลกใหม่ จะพาไปท่องเที่ยวสถานที่ที่แทบจะไม่ค่อยมีคนไทยรู้จักกัน


 

สิ่งจำเป็นต้องรู้ถ้าจะไปเที่ยว (สำคัญมาก!)


แม้ว่า นอร์เทิร์นไซปรัสจะประกาศอิสรภาพจาก #สาธารณรัฐไซปรัส ไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 แต่ปัจจุบันนอร์เทิร์นไซปรัสยังคงเป็นดินแดนที่นานาชาติไม่ได้รับรองว่าเป็นประเทศเอกราช มีเพียงประเทศเดียวที่รับรองคือ #ตุรกี เพราะฉะนั้นแปลว่า ไทยก็ไม่ได้รับรองนอร์เทิร์นไซปรัสเป็นประเทศและไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับนอร์เทิร์นไซปรัส ไทยยังคงรับรองว่านอร์เทิร์นไซปรัสเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐไซปรัส การเดินทางไปนอร์เทิร์นไซปรัสจึงมีความเสี่ยงหากประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตาม ประกันบางบริษัทอาจจะไม่ครอบคลุมดินแดนแห่งนี้ บวกกับรัฐบาลไทยไม่มี #สถานเอกอัครราชทูต ที่นั่น รัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ #กรุงโรม ที่ #อิตาลี ดูไซปรัสทั้งหมด ในกรณีที่มีปัญหาขึ้น เช่น #หนังสือเดินทาง หาย หรือ เจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นการช่วยเหลือจะค่อนข้างลำบาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไปไม่ได้หรือไม่ควรไปเลยนะครับ ขอแค่ตระหนักถึงความเสี่ยงก็พอ เราก็สามารถเดินทางไปได้อย่างปลอดภัยได้ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับ

 

ประวัติศาสตร์นอร์เทิร์นไซปรัส

แบบคร่าว ๆ มาก (เวลาอ่านมีน้อย...เข้าใจ)


ไซปรัสเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออก อยู่ตอนใต้ของประเทศตุรกี ตะวันตกของประเทศซีเรียและตะวันออกเฉียงใต้ของกรีซ เมืองหลวงคือ #กรุงนิโคเซีย ขออนุญาตแบ่งเป็น 4 ยุค เพื่อความง่ายในการเข้าใจ

  • ยุคที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของ #กรีซ มาตั้งแต่โบราณ

  • ยุคที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ #ออตโตมัน นาน 500 ปี

  • ยุคที่ 3 เป็นหนึ่งในอาณานิคมของ #สหราชอาณาจักร และ

  • ยุคที่ 4 รับเอกราชจากการเป็นอาณานิคมจากสหราชอาณาจักร และแยกประเทศ

จากการเปลี่ยนมือผู้ปกครองประเทศหลายครั้งทำให้ไซปรัสกลายเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา จากประชาชนกว่า 1,100,000 ล้านคน คิดเป็นคนเชื้อสายกรีกประมาณ 77% (ส่วนใหญ่อยู่ตอนใต้ของประเทศ) และ เชื้อสายตุรกีประมาณ 18% (ส่วนใหญ่อยู่ตอนเหนือของประเทศ) ที่เหลืออีก 5% ก็พวกเชื้อสายอาร์เมเนียและอื่น ๆ

ระบบการปกครอง (ในตอนนั้น) เป็นการปกครองตามสัดส่วนของศาสนา ชาวไซปรัสเชื้อสายกรีกซึ่งนับถือศาสนาคริสต์จะได้เป็นประธานาธิบดี และชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีซึ่งนับถือศาสนาอิสลามจะได้เป็นรองประธานาธิบดี สำหรับตำแหน่งของข้าราชการก็แบ่งกันโดยให้โควต้าแก่ชาวไซปรัสเชื้อสายกรีก 70% และชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกี 30% ซึ่งนั้นก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีอย่างมากมากและฝั่งรากลึกมาโดยตลอด ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการปะทะกันตลอดเรื่อยมา


ต่อมา เมื่อปี ค.ศ. 1974 เกิดการทำรัฐประหารโดยมีรัฐบาลกรีซหนุนหลัง มีวัตถุประสงค์ที่จะรวมเกาะไซปรัสเข้ากับประเทศกรีซ ทำให้รัฐบาลตุรกีไม่พอใจมากและส่งกองทัพเข้าไปยึดครองพื้นที่ส่วนเหนือ 1/3 ของประเทศ และสถาปนาสาธารณรัฐตุรกีแห่งนอร์เทิร์นไซปรัส ส่งผลให้ #สหประชาชาติ ต้องส่งกองทหารเข้าประจำการตลอดเส้นเขตแดนเพื่อป้องกันการปะทะกันระหว่างชาวไซปรัส 2 เชื้อสายนี้เองจนถึงปัจจุบัน


ปัจจุบัน นอร์เทิร์นไซปรัสต้องพึ่งทุกอย่างจากตุรกี ตั้งแต่ การเมือง ความั่นคงทางทหาร เศรษฐกิจ การเงิน สกุลเงิน หรือ การท่องเที่ยว เปรียบเป็นจังหวัดหนึ่งของตุรกีเลย

 

ข้อมูลประเทศนิดหน่อย

แผนที่เกาะไซปรัสในปัจจุบัน สีชมพูคือนอร์เทิร์นไซปรัส

พื้นที่ 3,355 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงนอร์ทนิโคเซีย (North Nicosia / Lefkoşa ในภาษาตุรกี)

ประชากร 326,000 ล้านคน

ภาษา ตุรกี

ศาสนา อิสลาม

สกุลเงิน ลีราตุรกี (TRY)


 

การเดินทางเข้าออก

การเดินทางเข้านอร์เทิร์นไซปรัสมี 2 วิธี

นอร์เทิร์นไซปรัส ประตู ชายแดนประเทศ เที่ยว ไซปรัส
ชายแดนเข้าออกระหว่างสองไซปรัสในใจกลางเมืองหลวงของทั้งสองไซปรัส

วิธีที่ 1 แบบถูกใจสาธารณรัฐไซปรัสและเกือบทุกคน

สาธารณรัฐไซปรัสและแทบจะทุกประเทศในโลกมองว่านอร์เทิร์นไซปรัสยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอยู่ เพียงแต่ถูกคุกคามโดยตุรกี เพราะฉะนั้น การเดินทางเข้านอร์เทิร์นไซปรัสที่ถูกวิธีตามหลักสากลคือเข้าจากสาธารณรัฐไซปรัส แต่การเดินทางไปสาธารณรัฐไซปรัสจากไทยมันยุ่งยาก #วีซ่า ต้องขอ

 
สถานบิน นอร์เทิร์นไซปรัส กรุงนอร์ทนิโคเซีย นิโคเซีย
รูปนี้ถ่ายจากสนามบินที่นอร์เทิร์นไซปรัส แทบทุกเที่ยวบิน ไป-กลับ ตุรกีอย่างเดียวเลย

วิธีที่ 2 แบบถูกใจนอร์เทิร์นไซปรัส (และตุรกี)

เราสามารถเดินทางเข้านอร์เทิร์นไซปรัสได้จากตุรกี มีเที่ยวบินไปแทบทุกชั่วโมงเลย ง่ายมากและวีซ่าก็ไม่ต้องขอ แต่ถ้าเราเข้านอร์เทิร์นไซปรัสจากตุรกีแล้ว เราจะไม่สามารถข้ามไปเที่ยวฝั่งสาธารณรัฐไซปรัสได้เนื่องจากสาธารณรัฐไซปรัสจะมองว่าเราเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

 

วางแผนเที่ยวกัน


ไปกี่วันดี อย่างที่บอกนอร์เทิร์นไซปรัสไม่ได้ใหญ่มาก ขนาดประมาณ 1/3 ของเกาะไซปรัส

ผมว่าไป 3 วันก็น่าจะสามารถเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ได้หมด


ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุด ก็ช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน - ตุลาคม) เราจะได้ไปนอนเล่นตามชายหาดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อย่างสบายการเดินภายในประเทศ แนะนำให้เช่ารถขับเลย ถนนนับไม่แย่ (แต่เล็กนะ) มีหลายบริษัทสามารถเลือกได้ที่สนามบิน speed limit อยู่ระหว่าง 40-90 km/hr ตอนไปผมเล่นง่าย จ้างรถ taxi เหมาทั้ง 3 วันเลย แพงเหมือนกันแต่เอาง่ายและเวลาน้อย (วันละประมาณ 500 ตุรกีลีร่า) วิธีนี้ไม่แนะนำ เปลืองตังค์แต่สบาย taxi ที่นี่เป็นรถ Benz E-Class หมดนั่งสบายยยยย

รถ taxi ที่เหมาตลอด 3 วัน

ที่พัก มีหลากหลายให้เลือก ตั้งแต่ 5 ดาว ยัน 1 ดาว ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล


ก่อนไปก็อย่าลืมเช็คความพร้อมตัวเองก่อนนะ

 

กรุงนอร์ทนิโคเซีย (North Nicosia / Lefkoşa)

นอร์เทิร์นไซปรัส ไซปรัส ยุโรป คาเฟ่
ถนนคนเดินเต็มไปด้วยซอยเล็กซอยน้อยมีคาเฟ่เยอะมากซ่อนอยู่ แต่ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เทิร์นไซปรัส เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของนอร์เทิร์นไซปรัส หน้าตาเมืองมีความเป็นเมืองริมทะเลขนาดเล็ก มีความสวยแบบย้อนยุคแบบเชย ๆ มีความปลอดภัยสูง น่าเดินมาก

นอร์เทิร์นไซปรัส
อาคารเก่าแก่ใกล้ UN buffer zone สภาพดูทรุดโทรม แต่มีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์

มัสยิด โบสถ์ นอร์เทิร์นไซปรัส
มัสยิด Selimiye เป็นมัสยิดประจำเมือง อดีตเคยเป็นมหาวิหาร Saint Sophia ของศาสนาคริสต์

ในเมืองแทบจะไม่มีร้านค้า brand name โรงแรม หรือร้านอาหาร chain ใหญ่ ๆ ที่เรามักจะพบเห็นตามประเทศต่าง ๆ และเต็มไปด้วยร้านขายของปลอมในย่านท่องเที่ยว ซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมาก เพราะนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะอะไร

นอร์เทิร์นไซปรัส
ร้านของปลอมเยอะมากกกก

UN Buffer Zone ของเมืองที่ถูกแบ่งครึ่ง

นอร์เทิร์นไซปรัส un buffer zone ยุโรป ไซปรัส
จุดเส้นแบ่ง UN buffer zone ระหว่างสองไซปรัส ด้านซ้ายคือนอร์เทิร์นไซปรัส และด้านขวาคือไซปรัส ตรงกลางห้ามข้ามเด็ดขาด

เอ....ที่เขียนมาทำไมฟังดูแย่น่าเบื่อจัง ถ้าไม่มีอะไรดีจะไปทำไม? ช้าก่อนนนน เมืองนี้มีเอกลักษณ์ บางอย่างที่ไม่สามารถหาที่ไหนในทวีปยุโรปเลย ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองเลย เพราะเมืองนี้ ครึ่งหนึ่งอยู่ในสาธารณรัฐไซปรัส ระหว่างอีกครึ่งอยู่ในนอร์เทิร์นไซปรัส ความจริงมันก็ทั้งประเทศหละ แต่จุดที่นักท่องเที่ยงมาชมกันมันคือตรงนี้ สะดวกที่สุด


นอร์เทิร์นไซปรัส ยุโรป
หอเฝ้าสังเกตการณ์ของ UN เพื่อรักษาความสงบ

ไซปรัสถูกแยกออกจากกันด้วยกำแพง Buffer Zone ของ UN ที่มีความยาวกว่า 180 กิโลเมตร เราสามารถไปเดินเพื่อถ่ายรูปได้ตึกรามบ้านช่องมีความสวยงามเก่า ๆ นักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก เดินสบาย รู้สึกปลอดภัย ชาวบ้านน่ารักมากมีจิตใจต้อนรับแขก 

Kyrenia (Girne)

 Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ชื่อเมือง Girne อ่านว่า กีร์เน่ (ภาษาตุรกีนะ) เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญอยู่ตอนเหนือของนอร์เทิร์นไซปรัสติดทะเล ห่างจากเมืองหลวง 30 กิโลเมตร มีโรงแรม คาซิโน และร้านอาหารจำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ ท่าเรือของเมือง และ ปราสาทเมือง ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 โดยชาวอิตาลีหน้าตาอาคารและเมืองจะมีความ #ครูเสด มาก ๆ (#Crusade)

 Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ผมใช้เวลาทั้งเช้าเดินเล่นที่ท่าเรือและปราสาท โดยรวมตัวประสาทถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมาก มีอะไรให้ดูเยอะเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเกาะนี้

 Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ส่วน ท่าเรือ มีร้านค้าและร้านอาหารสลับกันตลอดทาง อาหารส่วนใหญ่ก็อาหารทะเลกับอาหารตุรกี ราคาไม่แพง มีความน่ารัก ๆ ย้อนยุคมาก เงียบสงบ มีอารมณ์ Game of Thrones อยู่หน่อย ๆ

 Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

 

Bellapais Abbey

 Bellapais Abbey Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ห่างจากเมือง Girne เพียง 5 กิโลเมตรคือเมืองเล็ก ๆ ชื่อ Bellapais เป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 200 เมตร ด้านข้างของเมืองรอบล้อมไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ส่วนอีกด้านคือทะเล ทำให้ทัศนียภาพของเมืองนี้สวยงามมาก ๆ ซึ่งเมืองนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์ Bellapais สถานที่เที่ยว must see ของนอร์เทิร์นไซปรัสเลย

 Bellapais Abbey Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

โบสถ์ Bellapais สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยนักบวชคริสต์ที่หนีจากการล่มสลายของเมืองเยรูซาเล็มเมื่อปี ค.ศ. 1187

 Bellapais Abbey Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

แม้ว่า ปัจจุบัน โบสถ์จะเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา แต่ก็นับว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมาก ๆ เดินขึ้นไปข้างบนจะสามารถชมวิวพาโนรามาของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เลย

 Bellapais Abbey Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

 Bellapais Abbey Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป


 

Kantara Castle

Kantara Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ปราสาท Katara สร้างในสมัยยุค #ไบแซนไทน์ (#Byzantine) ประมาณปี ค.ศ. 1100 สถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสามระหว่างไบแซนไทน์กับ #แฟรงก์ (#Frankish) มีความ #Gothic อยู่ โดยปราสาทถูกเปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งตามผู้ปกครองเกาะก่อนจะถูกทิ้งร้างไปเมื่อปี ค.ศ. 1525 (ในละแวกนี้ มีปราสาทอยู่ 3 แห่ง เราไปเที่ยวให้หมดวันนี้เลย)

Kantara Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ตัวปราสาทสร้างอยู่บนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 600-700 เมตร (กว่าจะเดินขึ้นไปถึงก็เล่นเอาเหนือยเหมือนกัน หากจะขึ้นไปเตรียมน้ำไปด้วย)

Kantara Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ด้านบนจะสามารถชมวิวพาโนรามาของภูมิประเทศและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสวยงามมาก ๆ

Kantara Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

 

Buffavento Castle

Buffavento Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ไม่ไกลจากปราสาท Katara จะเป็นปราสาท Buffavento ซึ่งเชื่อว่าสร้างมาพร้อม ๆ กันและมี สถาปัตยกรรมจากยุคเดียวกัน ต่างกันที่ปราสาท Buffavento อยู่กว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร (อันนี้เหนื่อยของจริง แต่ขึ้นไปแล้วสวยยยย) และทรุดโทรมกว่ามาก

Buffavento Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ขึ้นไปแล้ววิวสวยมากกกก

Buffavento Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ได้อารมณ์ Game of Thrones อยู่นะ

Buffavento Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

 

Saint Hilarion Castle

Saint Hilarion Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ปราสาทสุดท้ายในละแวกนี้ "Saint Hilarion" ว่ากันว่าประสาทในหนังการ์ตูนของ Disney เรื่อง Sleeping Beauty ได้แรงบันดาลใจมาจากปราสาทนี้ นอกจากนัเ ยังปรากฎในเกมส์ Assassin's Creed: Bloodlines ด้วย

Saint Hilarion Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

วันที่อากาศดี ๆ สามารถมองเห็นฝั่งตุรกีได้เลย

Saint Hilarion Castle Girne นอร์เทิร์นไซปรัส เมดิเตอร์เรเนียน ทะเล ยุโรป

ปราสาทอยู่สภาพที่ดีใช้ได้เลยเมื่อคำนึงว่ามีอายุเกือบพันปี ในอดีตก็เหมือนกันประสาททั้งสองก่อนหน้านี้ สร้างไว้เพื่อเป็นหอสังเกตการณ์เฝ้าระวังข้าศึกหรือโจรสลัดจากอานาโตเลีย


 

📷🚖📷🚘📷🚁📷🚗📷🚐📷🛴📷🚅📷🚢📷🛩️📷🚤📷⛵📷🛥️

ถ้าชอบช่วย Like, Comment และ Share เพื่อกำลังใจทำต่อด้วยครับบบบ ขอบคุณครับบบ

Comments


bottom of page